Kuir Dayanışma Ağı

Kuir Ağ, her sanat dalından iş ve içerik üretenler lubunyaların bir araya gelip bilgi, tecrübe ve deneyim aktarabileceği, sanat üretimi için dayanışabileceği çok kullanışlı, büyük veri şirketlerinden bağımsız, özneye saygılı ve güvenli bir platformdur.

Türkiye’nin ilk trans hakları derneği olan Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, 30 Haziran 2006 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

Dernek adını Alain Berliner’in yönettiği ve erkek bedeninde doğmuş bir kız çocuğun hikayesinin anlatıldığı Pembe Hayat (Ma vie en rose, 1997) adlı filmden almıştır.

Translara yönelik ayrımcılık, nefret suçları, şiddet ve toplumsal dışlanma gibi konularda projeler üreten ve doğrudan destek hizmeti sunan Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, ulusal ve uluslararası alanda savunuculuk faaliyetlerine devam etmektedir.

Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ibarelerinin Anayasa’ya eklenmesi ve ayrımcılığın son bulması için gerek parlamentoda gerekse de uluslararası düzeyde savunuculuk faaliyetlerini sürdürmekte ve gerekli materyallerin Türkiye’deki parlamenterlere ulaşmasını sağlamaktadır.

Pembe Hayat ücretsiz psikolojik danışmanlık ve sosyal hizmetler desteği hizmetlerini sürdürmektedir.

Bütün bu alanlarda faaliyet yürüten hak temelli örgütlenmelerle ve aktivistlerle dayanışma halindedir.

Pembe Hayat KuirFest 2011 yılında Dernek bünyesinde kurulmuş, Türkiye’nin tek kuir sanat ve film festivalidir. KuirFest, LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcılığa ve şiddete dikkat çekmekte ve bu şartlar altında yapılan kuir sanatın, yazılan teorilerin konuşulması ve duyulması üzerine çalışmaktadır.

KuirFest ekibi Covid-19 Pandemisinden etkilenen hedef altındaki lubunya topluluklarının halihazırda daralmış, kendilerini ifade etme alanlarını korumak ve devamlılığı için alternatif çözümler üretmek üzere çalışmaktadır. Kuir Dayanışma Ağı – KA’da bu doğrultuda atılmış bir adım ve inisiyatiftir.

Çevrimiçi Buluşmalar

Alanında uzman kuir/lubunya sanatçılar ve zanaatkarları, profesyonelleri öğrenmeye ve bilgi paylaşımına davet edeceğimiz oturumlar üzerinden tecrübe aktarımları yapacağız, hafıza birikimlerimizi paylaşacağız.

Çevrimiçi Eğitimler

Sanatın her alanından paylaşıma açık, kuir sanatçılarla tecrübelerini paylaşmak isteyen içerik üreticileri, profesyoneller ve bir meslek edinen lubunyalar ile dayanışma için işlerindeki püf noktaları, tüyoları ve teknik bilgiler konusunda kısa bilgilendirici videolar hazırlayıp, diğer lubunyalarla paylaşacağız.

Dayanışma

Filmler ve projeler için ekip arkadaşı bulunabilecek, lubunya dostu işler ve halihazırda olan şirketler, işletmeler ve diğer ekipler hakkında danışılıp fikir alınabilecek ilanlar ve mesajları burada paylaşacağız.

Filmler

Kuir Sinema, lubunya dostu prodüksiyonla ilgili makalelerin, okumaların ve paylaşımların olacağı özel kategorimiz.

Müzik

En son müzik projeleri, müzisyenler, DJ’lerin, prodüktörlerin Kuir melodiler ve yapımlar için buluşacağı, bilgilendirici makalelerin ve yazıların olacağı özel kategorimiz.

Oyunculuk

Kamera önü ya da sahne oyunculuğu tüyoları, yetenek gelişimi, oyunculuk metotları üzerine makaleler ve yazıların olacağı özel kategorimiz.

Plastik Sanatlar

Her türlü el işi, heykel işi, enstalasyon ve somut sanatın kuir gözden yorumu, yapılışı ve yöntemleri üzerine yazıların ve makalelerin bulunacağı özel kategorimiz.

Resim ve İlüstrasyon

Kuir çizim, resim ve illüstrasyonların kuir gözden yorumu üzerine, teknik ve sanat üzerine bilgi paylaşımı, tecrübe aktarımı yapılacak özel kategorimiz.

Yaratıcı Yazarlık

Görsel sanatlar dışında, roman, şiir, senaryo gibi sanat metinleri, eleştiri yazıları için ekoller ve kuir okuma yapmak hakkında kapsamlı ve kapsayıcı bilgilerin bulunacağı özel kategorimiz.